Beurstijden

Stunt: SP zet Amsterdamse kantoor Airbnb te huur op Airbnb

(RTLZ) – Een stunt van de Amsterdamse afdeling van de SP. Die heeft het kantoor van Airbnb te huur aangeboden op… Airbnb. De SP wil hiermee aantonen dat er geen controle is op het plaatsen van advertenties op Airbnb. In amper twee dagen had de SP bijna dertig geïnteresseerde toeristen.

Lees verder